no image added yet.
Farmacotherapie

De farmacotherapie van stabiele angina pectoris bestaat uit drie pijlers.

Voor instabiele angina pectoris: overweeg consult cardiologie.

Type behandelingFarmacotherapie
Aanvalsbehandeling
Doel: Het snel verlichten van symptomen.
Indicatie: Vanaf eerste aanval.
Isosorbidedinitraat smelttablet 5mg zo nodig (sublinguaal)
Of
Nitroglycerinespray 0.4mg/dosis zo nodig (sublinguaal)

Neem rust op het moment van klachten en gebruik één spray/smelttablet. Herhaal indien nodig na 5 en 10 minuten. Zijn de klachten na 15 minuten nog aanwezig, dan is contact met de (huis)arts geïndiceerd om een hartinfarct uit te sluiten.

De werking van isosorbidedinitraat houdt tot 2 uur aan, die van nitroglycerinespray 30-60 minuten.


Secundaire preventie
Doel: Het voorkomen van progressief vaatlijden en infarcering.
Indicatie: vanaf eerste aanval.
Acetylsalicylzuur 80mg tablet 1dd1
Of bij contra-indicatie / allergie:
Clopidogrel 75mg tablet 1dd1

Én
Optimalisatie van bloeddruk, cholesterol en glucose. Zie CVRM (volgt) en DM.
Onderhoudsbehandeling:
Doel: Het reduceren van ernst en aantal aanvallen.
Indicatie: bij meer dan twee aanvallen per week (maar veelal eerder)
1. Cardioselectieve bètablokker
Bijv. Metoprolol 50-100mg tablet mga 1dd1
2. Langwerkend nitraat
Isosorbidemononitraat 25-30mg mga 1dd1*
3. Non-dihydropyridine calciumantagonist
Bijv. Diltiazem 200mg tablet mga 1dd1

Bij onvoldoende effect:
Combineer bovenstaande, maar vermijd combinatie van bètablokker met non-dihydropyridine calciumantagonist (risico op bradycardie en asystolie). Combinaties met een dihydropyridine calciumantagonist zoals amlodipine 5mg zijn wel veilig.


* Om tolerantie te voorkomen, is een nitraatvrije of nitraatarme periode van 8-12 uur nodig. Doseer een langwerkend nitraat altijd 1 maal daags.

Achtergrond

Angina pectoris kenmerkt zich door pijn op de borst ten gevolge van myocardischemie. Klassiek bestaan de klachten uit (1) een drukkend, onaangenaam gevoel retrosternaal (uitstraling is géén criterium), die (2) ontstaat bij min of meerdere mate van inspanning (kan uitgelokt worden door emoties of een zware maaltijd) en (3) verdwijnt in rust of na toediening van een sublinguaal nitraat. Wanneer de klachten ontstaan in rust, niet meer verdwijnen of erg snel progressief zijn dan zijn de klachten instabiel, een consult van de cardioloog is dan altijd geïndiceerd. Deze pagina is alleen van toepassing voor stabiele angina pectoris.

Bronnen 
Totstandkoming

Alle pagina’s op Farmacopedia zijn gebaseerd op Amsterdam UMC locatie VUmc richtlijnen en/of nationale erkende richtlijnen en samengesteld door het Farmacotherapie team Amsterdam UMC, locatie VUmc bestaande uit Internist, ziekenhuisapotheker, basisartsen, apothekers en klinisch farmacologen (i.o.). Het team heeft de inhoud van deze pagina op juistheid gecontroleerd. Alle pagina’s worden minimaal iedere zes maanden onderworpen aan een actualiteitscontrole.

Pagina gemaakt op: 11-10-2018
Laatste actualiteitscontrole: 9-5-2019

Onjuistheden of onduidelijkheden gevonden op deze pagina? Laat het ons direct weten.

Leave a Reply