Skip to main content

Klinisch Farmacologisch Consultteam

Het Klinisch Farmacologisch Consultteam is een concept dat is ontwikkeld in het Amsterdam UMC.

Binnen dit multidisciplinaire team wordt kennis en expertise van artsen en apothekers, al dan niet in opleiding tot klinisch farmacoloog, gebundeld met als doel het rationeel (veilig én effectief) voorschrijven van medicatie te bevorderen.

Bekijk de video hieronder voor meer informatie.

Wij dragen bij aan medicatieveiligheid door:

  • Gepersonaliseerd, medicatie-optimalisatie advies te geven bij klinisch opgenomen (polyfarmacie)patiënten;
  • Medicatiereviews uit te voeren bij klinisch opgenomen (polyfarmacie)patiënten;
  • Onderwijs en trainingen te geven over het kritisch beoordelen van medicatie aan zowel arts- assistenten als coassistenten;
  • Een ziekenhuis-breed inwerkprogramma ontwikkeld te hebben op het gebied van veilig voorschrijven van medicatie voor (startende) voorschrijvers;
  • Deze handige website, die de vindbaarheid en toepasbaarheid van (onduidelijke) richtlijnen vergemakkelijkt.

Door onze intensieve samenwerkingen met verschillende klinische afdelingen binnen het Amsterdam UMC en diverse klinische teams (zoals het A-team) zijn we uitgegroeid tot een bekend team in het Amsterdam UMC. Door daarnaast postacademische opleidingen (zoals de opleiding tot klinisch farmacoloog) te faciliteren en samen te werken met nieuwe initiatieven (zoals het Junior ADE-managers – project) streeft het Klinisch Farmacologisch Consultteam naar klinische meerwaarde en innovatie op het gebied van medicatie- en patiëntveiligheid.

Kortom, het Klinisch Farmacologisch Consultteam is een multidisciplinair team en biedt hulp bij het veilig voorschrijven van medicatie – tijdens onderwijsmomenten, bij grote visites en in consultatie. Daarnaast bieden we handige beknopte richtlijnen en applicaties aan.

Voor de aanvraag van een medicatiereview (uitsluitend beschikbaar binnen het Amsterdam UMC) of vraag, neem contact met ons op via:

📩 : [email protected] 

📞 : 35748 (intern)/ 0650087722 (extern) – locatie VUmc
29593 (intern)/ 0207329593 (extern) – locatie AMC