no image added yet.
Farmacotherapie

Voor behandeling in de acute fase verwijzen wij naar de vigerende protocollen.

Voor Amsterdam UMC:
Acuut herseninfarct – medisch protocol NEU (Versie 3) (iprova.nl)

Secundaire profylaxe

IndicatieFarmacotherapie
Plaatjes-aggregatieremmers (igv trombolyse start na 24 uur)Carbasalaatcalcium 100 mg 1dd gedurende 21 dagen
+
clopidogrel 300 mg gedurende 1 dag, daarna 75 mg 1dd levenslang (niet opladen indien patiënt reeds clopidogrel gebruikt)
Bij slikstoornisMedicatie via de sonde.
Indien niet mogelijk: i.p.v. clopidogrel en carbasalaatcalcium, acetylsalicylzuur intraveneus (Aspegic, 1 ampul is 500 mg, geef 250 mg als oplaaddosis en daarna 80 mg 1dd)
Maagbescherming Zie farmacopedia maagbescherming en applicatie
Vanwege interactie met clopidogrel voorkeur voor pantoprazol.
Bij recidiverende TIA’s onder ClopidogrelZonder andere verklaring voor het recidief (zoals atrium fibrilleren) bepaal CYP2C19 genotype.
Bij afwijkend genotype clopidogrel omzetten naar carbasalaatcalcium 100 mg + dipyridamol 200 mg 2dd
Bij dissectie als oorzaakCarbasalaatcalcium 100 mg 1dd gedurende 6 maanden
TIA of herseninfarct als gevolg van atriumfibrilleren of een andere cardiale emboliebronIn principe starten met een DOAC; bij een contra-indicatie voor DOAC start coumarinederivaat. Zie ook Atriumfibrilleren

Aanbeveling timing start anticoagulantia:
- TIA of herseninfarct met minimale uitval: direct
- Herseninfarct met licht tot matige uitval: na 2-7 dagen
- Herseninfarct met ernstige uitval: na 7-14 dagen
(expert opinion)

Eventuele overbrugging tot aan starten met DOAC:
Carbasalaatcalcium 100 mg 1dd
Overige optimalisatie CVRMStart statine
Optimaliseer bloeddruk- en diabetesbehandeling
Achtergrond

TIA’s en herseninfarcten berusten op focale ischemie in de hersenen, meestal als gevolg van embolieën afkomstig uit het hart of de aanvoerende cerebrale arteriën of als gevolg van atherosclerose van de cerebrale vaten. Na een TIA of herseninfarct is de kans op het doormaken van een herseninfarct met restverschijnselen verhoogd. Deze kans is gedurende de eerste 2-3 weken na een TIA of herseninfarct het grootst. Een snelle start van medicamenteuze secundaire preventie leidt tot een verlaging van het recidiefrisico.

Bronnen 

Protocol Amsterdam UMC: Acuut herseninfarct
V. Acuut herseninfarct – medisch protocol NEU (Versie 3) (iprova.nl)
Versie 3, 2021 – laatst geraadpleegd op 27-01-2021

Protocol  Amsterdam UMC: TIA / Herseninfarct subacute en chronische fase
V. TIA en herseninfarct – subacute en chronische fase (Versie 1) (iprova.nl)
Versie 1, 2019 – laatst geraadpleegd op 27-01-2021

NHG standaard ‘beroerte’, M103 versie 2 2018: https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/beroerte

Herseninfarct en hersenbloeding, Nederlandse vereniging voor Neurologie, versie 01-05-2019 geraadpleegd op 27-01-2021 via richtlijnendatabase.nl

Totstandkoming

Alle pagina’s op Farmacopedia zijn gebaseerd op Amsterdam UMC locatie VUmc richtlijnen en/of nationale erkende richtlijnen en samengesteld door het Klinische Farmacologie Consultteam Amsterdam UMC, locatie VUmc bestaande uit Internist, ziekenhuisapotheker, basisartsen, apothekers en klinisch farmacologen (i.o.). Het team heeft de inhoud van deze pagina op juistheid gecontroleerd. Alle pagina’s worden minimaal iedere zes maanden onderworpen aan een actualiteitscontrole.

Pagina gemaakt op: 11-10-2018
Laatste actualiteitscontrole: 27-01-2021

Onjuistheden of onduidelijkheden gevonden op deze pagina? Laat het ons direct weten.