no image added yet.
Farmacotherapie

Bij de behandeling van een TIA of CVA maken we onderscheid in de acute behandeling en de secundaire profylaxe. Zie voor behandelindicaties en -plannen de onderstaande tabellen.

Acute behandeling:

IndicatieFarmacotherapie
Trombolyse
<4.5 uur na start klachten & geen contra-indicatie (zie hiernaast)Alteplase 0,9 mg/kg met een maximum van 90 mg
– 10% als bolus (in 1 a 2 minuten)
– 90% als infuus in 60 minuten

Eerste 24 uur na trombolyse geen anticoagulantia, profylactisch of therapeutisch (laag-moleculair-gewicht) heparine of trombocytenaggregatieremmers
Bloeddrukverlaging
– Systolisch > 180 mmHg of;
– Diastolisch > 105 mmHg of;
– MAP (mean arterial pressure) > 130 mmHg
Labetalol 0.25 mg/kg i.v. in 1-2 minuten (bolus)
– bij onvoldoende effect na 10-20 minuten 0.5mg/kg,
– bij opnieuw onvoldoende effect na 10-20 minuten opnieuw 0.5mg/kg.
– na de bolus: start labetalol continue i.v. infusie 1 tot 4 mg/min, bij behalen bedoelde bloeddrukeffect nar 5 tot 20 mg/uur; de maximum dosis labetalol per 24 uur is 2400 mg.
– Controles à 15 minuten tijdens labetalol infusie

Medische contra-indicaties voor intraveneuze trombolyse

 • Herseninfarct of ernstig schedeltrauma in de afgelopen 6 weken
 • Intraveneuze trombolyse in de afgelopen 24 uur met goed herstel
 • Niet-traumatische intracraniële bloeding in de afgelopen 3 maanden
 • Gastro-intestinale of urogenitale bloeding in de afgelopen 14 dagen
 • Grote chirurgische ingreep op niet afdrukbare plek in de afgelopen 14 dagen
 • Bekende stollingsstoornis (bijv. hemofilie)

Medicamenteuze contra-indicaties intraveneuze trombolyse

 • Gebruik van Vitamine K-antagonisten én een INR ≥ 1,5
 • Therapeutische dosering laag-moleculair-gewicht heparine bv. nadroparine (Fraxiparine®)
 • Behandeling met ongefractioneerde heparine in de afgelopen 4 uur én APTT > 30 sec
 • Gebruik van directe orale anticoagulantia (DOACs):
  • Intra arteriële trombolyse (IAT) lijkt bij deze patiëntencategorie de meest veilige trombolyse methode. IAT vindt alleen plaats in gespecialiseerde centra.
  • Behandel patiënten alleen met intraveneuze trombolyse indien het aannemelijk is dat er geen relevant antistollingseffect meer aanwezig is.

Secundaire profylaxe

IndicatieFarmacotherapie
Plaatjesaggregatieremming
1e twee weken
(bij trombolyse start na 24 uur)
Carbasalaatcalcium 300mg 1dd + clopidogrel 75 mg 1dd

óf

Clopidogrel 300mg 1dd op dag 1, vanaf dag 2 clopidogrel 75mg 1dd
Na 2 weken Clopidogrel 75mg 1dd
Monotherapie met clopidogrel is een gelijkwaardig alternatief voor acetylsalicylzuur in combinatie met dipyridamol bij patiënten met een TIA of een herseninfarct zonder cardiale emboliebron.
Maagbescherming Zie farmacopedia maagbescherming en applicatie
Overige optimalisatie CVRMStart statine
Optimaliseer bloeddruk- en diabetesbehandeling
Bijzondere situaties
TIA of CVA veroorzaakt door atirumfibrillerenZie farmacopedia atriumfibrilleren
Achtergrond

TIA’s en herseninfarcten berusten op focale ischemie in de hersenen, meestal als gevolg van embolieën afkomstig uit het hart of de aanvoerende cerebrale arteriën of als gevolg van atherosclerose van de cerebrale vaten. Intraveneuze trombolyse leidt tot een betere functionele uitkomst indien dit wordt toegepast binnen 4,5 uur na het begin van de uitvalsverschijnselen bij patiënten met een herseninfarct. Na een TIA of herseninfarct is de kans op het doormaken van een herseninfarct met restverschijnselen verhoogd. Deze kans is gedurende de eerste dagen het grootst. Een snelle start van medicamenteuze secundaire preventie leidt tot een verlaging van het recidiefrisico.

Bronnen 
Totstandkoming

Alle pagina’s op Farmacopedia zijn gebaseerd op Amsterdam UMC locatie VUmc richtlijnen en/of nationale erkende richtlijnen en samengesteld door het Farmacotherapie team Amsterdam UMC, locatie VUmc bestaande uit Internist, ziekenhuisapotheker, basisartsen, apothekers en klinisch farmacologen (i.o.). Het team heeft de inhoud van deze pagina op juistheid gecontroleerd. Alle pagina’s worden minimaal iedere zes maanden onderworpen aan een actualiteitscontrole.

Pagina gemaakt op: 11-10-2018
Laatste actualiteitscontrole: 29-8-2019

Onjuistheden of onduidelijkheden gevonden op deze pagina? Laat het ons direct weten.