no image added yet.
Farmacotherapie

De keuze voor behandeling is afhankelijk van de ernst van de pneumonie bij presentatie. De ernst van de pneumonie kan bepaald worden met behulp van de AMBU-65 score:

  • Ademhalingsfrequentie >= 30/min
  • Acute verwardheid
  • Systole <= 90 mmHg of diastole <= 60 mmHg
  • Ureum > 7 mmol/
  • Leeftijd >= 65 jaar

Typische klachten zijn:
Acuut hoesten en eenzijdige auscultoire afwijkingen, verhoogd CRP en/of een infiltraat op X-thorax

Tekenen van ernstige pneumonie zijn:
AMBU-65 score van 3 of hoger. O.a. tachypnoe, tachycardie, hypotensie (SBD < 90, DBD < 60 mmHg) of verwardheid.

Gebruik app hiernaast voor de keuze voor behandeling bij een community acquired pneumonie bij volwassen patiënten.
Achtergrond

Pneumonie is in te delen in 3 categorieën:

  • Community acquired pneumonie: acute infectie van de onderste luchtwegen opgedaan buiten het ziekenhuis.
  • Hospital acquired pneumonie: acute infectie van de onderste luchtwegen ontstaan 48 uur of langer na opname ziekenhuis
  • Ventilator associated pneumonie: acute infectie onderste luchtwegen ontstaan 48 uur of langer na endotrachaele intubatie.

De meest voorkomende verwekker van de community acquired pneumonie is de Streptococcus pneumoniae, ook wel de pneumokok genoemd. Andere veelvoorkomende verwekkers zijn de Haemophilus influenza, en atypische verwekkers zoals Legionella pneumophila, Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae.
De keuze voor de empirische behandeling is afhankelijk van de ernst van de pneumonie en de afdeling waar de patiënt ligt opgenomen (IC of op zaal).

Totstandkoming

Alle pagina’s op Farmacopedia zijn gebaseerd op Amsterdam UMC locatie VUmc richtlijnen en/of nationale erkende richtlijnen en samengesteld door het Klinische Farmacologie Consultteam Amsterdam UMC, locatie VUmc bestaande uit Internist, ziekenhuisapotheker, basisartsen, apothekers en klinisch farmacologen (i.o.). Het team heeft de inhoud van deze pagina op juistheid gecontroleerd. Alle pagina’s worden minimaal iedere zes maanden onderworpen aan een actualiteitscontrole.

Pagina gemaakt op: 10-1-2020
Laatste actualiteitscontrole: 22-03-2021

Onjuistheden of onduidelijkheden gevonden op deze pagina? Laat het ons direct weten.

Bronnen 

Leave a Reply