Farmacotherapie – Amsterdam UMC beleid

Met het stroomschema hieronder óf de applicatie hiernaast bepaal je snel het beleid bij een penicilline allergie.
Gebruik de allergie anamnese om de waarschijnlijkheid, type en ernst van een doorgemaakte immunologische reactie in te schatten:

 • Welk antibioticum?
 • Wanneer/hoe lang geleden?
 • Hoeveel tijd tussen eerste toediening en de eerste symptomen?
 • Duur van de symptomen?
 • Wat hielden deze symptomen in? (Roodheid van de huid, urticaria? Ademhalingsklachten?)
 • Noodzaak tot gebruik van adrenaline of ziekenhuis/IC opname?
 • Opnieuw gebruik van hetzelfde antibioticum?
 • Gebruik van andere B-lactam antibiotica na gemelde reactie (met/zonder klachten?)
 • Getest op antibiotica-allergie?
 • Andere (bewezen) allergieën?
 • Atopische constitutie?

Voetnoten bij stroomschema:

 1. Ga altijd na of na de opgetreden reactie re-expositie heeft plaatsgevonden met hetzelfde antibioticum of een antibioticum waarmee kruisallergie kan bestaan. Indien hierna geen reactie optrad kan althans dit middel (weer) als veilig worden beschouwd.
 2. SJS: Stevens Johnson syndrome TEN: toxisch epidermale necrolyse, TIN: tubulointerstitiële nefritis. Ook andere ernstige ziektebeelden als Drug Eruption with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) vallen hieronder.
 3. Met ‘onder toezicht’ wordt bedoeld: op een afdeling met toezicht van deskundig medisch personeel, crashcar en intraveneuze toegang aanwezig.
 4. Neem contact op met de consulent dermatologie.
 5. Raadpleeg het antibioticumboekje of overleg met consulent infectieziekten/medische microbiologie.

Bron: Beoordeling en beleid bij penicilline allergie | Amsterdam UMC (antibiotica.app) 

Nationaal beleid

Voor deze monografie is gekozen voor het uitwerken van de lokale richtlijn, die terug te vinden is op de pagina “Amsterdam UMC antibioticarichtlijn (‘antibioticaboekje’)”. Nationaal beleid (in het Engels) is terug te vinden op de website van SwabID:

Achtergrond

Ten gevolge van overrapportage van antibiotica allergie wordt te vaak onnodig afgeweken van de eerste keus behandeling. Door een goede anamnese kan vooraf de kans op een allergische reactie beter worden ingeschat.

Wees bij het registreren van een ‘allergie-label’ daarom zo specifiek mogelijk over de aard van de allergische reactie. Gebruik hiervoor de informatie uit de allergie-anamnese. Indien er geen typische kenmerken aanwezig zijn, kan ‘delabeling’ plaatsvinden, met andere woorden: het allergie label kan worden verwijderd. Hetzelfde geldt voor die gevallen waarin re-expositie heeft plaatsgevonden zonder waargenomen reactie.
Bron: Beoordeling en beleid bij penicilline allergie | Amsterdam UMC (antibiotica.app) 

Totstandkoming

Alle pagina’s op Farmacopedia zijn gebaseerd op Amsterdam UMC richtlijnen en/of nationale erkende richtlijnen en samengesteld door het Klinische Farmacologie Consultteam Amsterdam UMC, bestaande uit internisten, ziekenhuisapothekers, basisartsen, apothekers en klinisch farmacologen (i.o.). Het team heeft de inhoud van deze pagina op juistheid gecontroleerd. Alle pagina’s worden minimaal iedere zes maanden onderworpen aan een actualiteitscontrole.

Pagina gemaakt op: 20-8-2018
Laatste actualiteitscontrole: 31-05-2022

Onjuistheden of onduidelijkheden gevonden op deze pagina? Laat het ons direct weten.

Leave a Reply