no image added yet.
Farmacotherapie

Met het stroomschema hieronder óf de applicatie hiernaast bepaal je snel het beleid bij een penicilline allergie.
Gebruik de allergie anamnese om de waarschijnlijkheid, type en ernst van een doorgemaakte immunologische reactie in te schatten:

 • Welk antibioticum?
 • Wanneer/hoe lang geleden?
 • Hoeveel tijd tussen eerste toediening en de eerste symptomen?
 • Duur van de symptomen?
 • Wat hielden deze symptomen in? (Roodheid van de huid, urticaria? Ademhalingsklachten?)
 • Noodzaak tot gebruik van adrenaline of ziekenhuis/IC opname?
 • Opnieuw gebruik van antibioticum?
 • Gebruik van andere B-lactam antibiotica na gemelde reactie (met/zonder klachten?)
 • Getest op antibiotica-allergie?
 • Andere (bewezen) allergieën?
 • Atopische constitutie?

Voetnoten bij stroomschema:

 1. Ga altijd na of na de opgetreden reactie (al dan niet accidenteel) re-expositie heeft plaatsgevonden met hetzelfde antibioticum, of een antibioticum waarmee kruisallergie kan bestaan. Indien hierna geen reactie optrad kan althans dit middel (weer) als veilig worden beschouwd.
 2. SJS: Stevens Johnson syndrome TEN: toxisch epidermale necrolyse, TIN: tubulointerstitiële nefritis. Ook andere ernstige ziektebeelden als DRESS vallen hieronder.
 3. Met ‘onder toezicht’ wordt bedoeld: op een afdeling met toezicht van deskundig medisch personeel, crashcar en intraveneuze toegang aanwezig.
 4. In het VUmc kan meestal niet direct een ‘bedside’ allergietest worden verricht. Er moet dan worden gekozen voor een alternatief antibioticum.
 5. Raadpleeg het antibioticumboekje of overleg met consulent infectieziekten/medische microbiologie.
Achtergrond

Ten gevolge van overrapportage van antibiotica allergie wordt te vaak onnodig afgeweken van de eerste keus behandeling. Door een goede anamnese kan vooraf de kans op een allergische reactie beter worden ingeschat.

Bronnen 
Totstandkoming

Alle pagina’s op Farmacopedia zijn gebaseerd op Amsterdam UMC locatie VUmc richtlijnen en/of nationale erkende richtlijnen en samengesteld door het Klinische Farmacologie Consultteam Amsterdam UMC, locatie VUmc bestaande uit Internist, ziekenhuisapotheker, basisartsen, apothekers en klinisch farmacologen (i.o.). Het team heeft de inhoud van deze pagina op juistheid gecontroleerd. Alle pagina’s worden minimaal iedere zes maanden onderworpen aan een actualiteitscontrole.

Pagina gemaakt op: 20-8-2018
Laatste actualiteitscontrole: 13-01-2021

Onjuistheden of onduidelijkheden gevonden op deze pagina? Laat het ons direct weten.

Leave a Reply