no image added yet.
Farmacotherapie

Indien uw patiënt voldoet aan alle onderstaande inclusiecriteria en aan geen van de exclusiecriteria, kan de antibiotische behandeling geswitcht worden van intraveneuze naar orale toediening. Met inachtneming van de criteria, is een switch meestal verantwoord na 2 tot 3 dagen intraveneuze therapie.

Inclusiecriteria

 • >24 uur koortsvrij (= kerntemperatuur <38 graden Celsius)
 • Klinische verbetering
 • Orale toediening van vocht is mogelijk
 • Orale toediening van tabletten is mogelijk
 • Er is een werkzaam oraal alternatief beschikbaar voor deze infectie

Exclusiecriteria

 • TPV gebruik; malabsorptie syndroom; ernstige gastroparese/ileus; maaghevel (met continue suctie)
 • Centrale zenuwstelsel infectie (meningitis)
 • Candidemie
 • Aureus bacteriemie
 • Intravasculaire infectie (endocarditis)
 • Osteomyelitis of septische artritis
 • Geïnfecteerde gewrichtsprotheses
 • Hoog-risico neutropenie
 • Mediastinitis
 • Necrotiserende weke delen infectie
 • Ongedraineerde abcessen of – empyeem
Achtergrond

Het omzetten van intraveneuze antibiotica in een orale variant is belangrijk om verschillende redenen. Zo is aangetoond dat de opnameduur significant afneemt hetgeen ook kosteneffectief is gebleken. Patiënten zijn mobieler, tevredener en krijgen minder complicaties (flebitis). Het is belangrijk om regelmatig te controleren of een patiënt al klaar is voor de IV-orale switch.

Zakkaartje

In samenwerking met het antibioticateam van het UMC Amsterdam, locatie VUmc is onderstaand zakkaartje ontworpen. Deze is gebaseerd op de landelijke richtlijn van het SWAB, contactgegevens zijn locatiespecifiek. Klik hier om de PDF-versie te downloaden.

Bronnen 
Totstandkoming

Alle pagina’s op Farmacopedia zijn gebaseerd op nationale erkende richtlijnen en samengesteld door het Farmacotherapie team Amsterdam UMC, locatie VUmc bestaande uit Internist, ziekenhuisapotheker, basisartsen, apothekers en klinisch farmacologen (i.o.). Het team heeft de inhoud van deze pagina op juistheid gecontroleerd. Alle pagina’s worden minimaal iedere zes maanden onderworpen aan een actualiteitscontrole.

Pagina gemaakt op: 19-7-2018
Laatste actualiteitscontrole: 21-01-2021

Onjuistheden of onduidelijkheden gevonden op deze pagina? Laat het ons direct weten.

Leave a Reply