Farmacotherapie – Amsterdam UMC beleid

Indien uw patiënt voldoet aan alle onderstaande inclusiecriteria en aan geen van de exclusiecriteria, kan de antibiotische behandeling geswitcht worden van intraveneuze naar orale toediening. Met inachtneming van de criteria, is een switch meestal verantwoord na 2 tot 3 dagen intraveneuze therapie.

Inclusiecriteria

 • >24 uur koortsvrij (= kerntemperatuur <38 graden Celsius)
 • Klinische verbetering
 • Orale intake mogelijk
 • Er is een werkzaam oraal alternatief beschikbaar voor deze infectie

Exclusiecriteria

 • TPV gebruik; malabsorptie syndroom; ernstige gastroparese/ileus; maaghevel (met continue suctie)
 • Centrale zenuwstelsel infectie (meningitis)
 • Candidemie
 • S. Aureus bacteriemie
 • Intravasculaire infectie (endocarditis)
 • Osteomyelitis of septische artritis
 • Geïnfecteerde gewrichtsprotheses
 • Hoog-risico neutropenie
 • Mediastinitis
 • Necrotiserende weke delen infectie
 • Ongedraineerde abcessen of – empyeem
Zakkaartje

In samenwerking met het antibioticateam van het UMC Amsterdam, locatie VUmc is onderstaand zakkaartje ontworpen. Deze is gebaseerd op de landelijke richtlijn van het SWAB, contactgegevens zijn locatiespecifiek. Klik hier om de PDF-versie te downloaden.

Nationaal beleid:

Voor deze richtlijn is gekozen voor het uitwerken van de lokale richtlijn die terug te vinden is op de pagina “Amsterdam UMC antibioticarichtlijn (‘antibioticaboekje’)”. Nationaal beleid (in het Engels) is terug te vinden op de website van SwabID:

In de nationale richtlijn intraveneus-orale switch wordt extra vermeld dat er een orale variant van het antibioticum met goede biologische beschikbaarheid moet bestaan.

Achtergrond

Het omzetten van intraveneuze antibiotica in een orale variant is belangrijk om verschillende redenen. Zo is aangetoond dat de opnameduur significant afneemt hetgeen ook kosteneffectief is gebleken. Patiënten zijn mobieler, tevredener en krijgen minder complicaties (flebitis). Het is belangrijk om regelmatig te controleren of een patiënt al klaar is voor de IV-orale switch.

Bronnen 
Totstandkoming

Alle pagina’s op Farmacopedia zijn gebaseerd op Amsterdam UMC richtlijnen en/of nationale erkende richtlijnen en zijn samengesteld door het Klinisch Farmacologisch Consultteam Amsterdam UMC, bestaande uit internisten, ziekenhuisapothekers, basisartsen, apothekers en klinisch farmacologen (i.o.). Het team heeft de inhoud van deze pagina op juistheid gecontroleerd. Alle pagina’s worden minimaal iedere zes maanden onderworpen aan een actualiteitscontrole.

Pagina gemaakt op: 19-7-2018
Laatste actualiteitscontrole: 19-08-2022

Onjuistheden of onduidelijkheden gevonden op deze pagina? Laat het ons direct weten.

Leave a Reply