no image added yet.
Achtergrond

De stichting werkgroep antibioticabeleid heeft de nationale richtlijnen voor antibioticagebruik in beheer. Er bestaat een nationale versie maar op basis van lokale resistentieprofielen zijn ook ziekenhuis / regio – specifieke varianten verschenen, zoals de versie Amsterdam UMC.

Het onderstaande overzicht geeft een versimpelde weergave van de verschillende spectrum van antibiotica.

Figuur 1. Antibiotica spectra, gesimplificeerde weergave. Copyright Miquel Ekkelenkamp – UMC Utrecht en www.antibioticacursus.nl ©.
Let op deze figuur is een gesimplificeerde weergave van de klinische activiteit van antibiotica. De figuur is niet geschikt om therapie te bepalen bij de individuele patiënt. Houd altijd rekening met richtlijnen voor therapie, lokale epidemiologie van resistentie, en gevoeligheid van de individuele pathogeen. Onduidelijke activiteit en zeer variabele gevoeligheid aangegeven met vraagteken. Een hoge verwachte weerstand of verminderde activiteit is afgebeeld als een licht blauw balkje.


Afkortingen afbeelding:
Gram +: gram-positief; gram -: gram-negatief; intracell: intracellulair; 
Bacteriën: C. difficile: Clostridium difficile;  CNS: Coagulase Negatieve Staphylococcen; MRSA: Methicilline Resistente Staphylococcus aureus; Enteroc: Enterococci; ARE: Amoxicilline Resistente Enterococci; ASE: Amoxicilline Sensitieve Enterococci; Strept: Streptokokken; S. aureus: Staphylococcus aureus; ESBL: Extended Spectrum Beta-lactamase; AmpC +: Amp-C beta-lactamase; P. auruginosa: Pseudomonas auruginosa;
Antibiotica: Imipenem: imipenem+ cilastine; Fi: fidaxomicine; Min: minocycline.

Totstandkoming

Alle pagina’s op Farmacopedia zijn gebaseerd op nationale erkende richtlijnen en samengesteld door het Klinische Farmacologie Consultteam Amsterdam UMC, locatie VUmc bestaande uit Internist, ziekenhuisapotheker, basisartsen, apothekers en klinisch farmacologen (i.o.). Het team heeft de inhoud van deze pagina op juistheid gecontroleerd. Alle pagina’s worden minimaal iedere zes maanden onderworpen aan een actualiteitscontrole.

Pagina gemaakt op: 24-7-2018
Laatste actualiteitscontrole: 29-03-2021

Onjuistheden of onduidelijkheden gevonden op deze pagina? Laat het ons direct weten.

Leave a Reply