no image added yet.
Achtergrond

De stichting werkgroep antibioticabeleid (SWAB) heeft de nationale richtlijnen voor antibioticagebruik in beheer. Er zijn ook ziekenhuis-/ regio – specifieke varianten verschenen, zoals de versie Amsterdam UMC.

Het onderstaande overzicht geeft een versimpelde weergave van het werkingsspectrum van verschillende antibiotica.


Figuur 1. Antibiotica spectra, gesimplificeerde weergave. Copyright Miquel Ekkelenkamp – UMC Utrecht enwww.antibioticacursus.nl ©.

Let op: deze figuur is een gesimplificeerde weergave van de klinische activiteit van antibiotica. De figuur is niet geschikt om therapie te bepalen bij de individuele patiënt. Houd altijd rekening met richtlijnen voor therapie, lokale epidemiologie van resistentie, en gevoeligheid van de individuele pathogeen. Onduidelijke activiteit en zeer variabele gevoeligheid staat aangegeven met vraagteken. Een verminderde activiteit is afgebeeld als een licht blauw balkje.

Afkortingen afbeelding:
Gram +: gram-positief; gram -: gram-negatief; intracell: intracellulair; 
Bacteriën: C. difficile: Clostridium difficile;  CNS: Coagulase Negatieve Staphylococcen; MRSA: Methicilline Resistente Staphylococcus aureus; Enteroc: Enterococci; ARE: Amoxicilline Resistente Enterococci; ASE: Amoxicilline Sensitieve Enterococci; Strept: Streptokokken; S. aureus: Staphylococcus aureus; ESBL: Extended Spectrum Beta-lactamase; AmpC +: Amp-C beta-lactamase; P. auruginosa: Pseudomonas auruginosa;
Antibiotica: Imipenem: imipenem/cilastine; Fi: fidaxomicine; Min: minocycline.

Totstandkoming

Alle pagina’s op Farmacopedia zijn gebaseerd op nationale erkende richtlijnen en samengesteld door het Klinisch Farmacologisch Consultteam Amsterdam UMC, bestaande uit internisten, ziekenhuisapothekers, basisartsen, apothekers en klinisch farmacologen (i.o.). Het team heeft de inhoud van deze pagina op juistheid gecontroleerd. Alle pagina’s worden minimaal iedere zes maanden onderworpen aan een actualiteitscontrole.

Pagina gemaakt op: 24-7-2018
Laatste actualiteitscontrole: 01-06-2022

Onjuistheden of onduidelijkheden gevonden op deze pagina? Laat het ons direct weten.

Leave a Reply