no image added yet.
Farmacotherapie
Behandeling COPDBehandeling Astma
Bij lichte ziektelast:
- Begin met een kortwerkende luchtwegverwijder (1)
Bij weinig frequente klachten:
- Begin met een kortwerkende luchtwegverwijder (1) (SABA), zo nodig.
Bij onvoldoende verbetering na 2 weken
- Switch naar een andere kortwerkende luchtwegverwijder of voeg deze toe.
Bij gebruik ≥ 3x per week:
- Voeg ICS toe
- Controleer na 4 tot 6 weken, probeer af te bouwen na 3 maanden.
Bij onvoldoende verbetering (aanhoudend dyspnoe, nachtelijke klachten, exacerbaties):
- Stap over op een langwerkende luchtwegverwijder (2). Combineer zo nodig LABA en LAMA.
Bij geen verbetering astma controle
- Heroverweeg diagnose

Bij afwezigheid van goede astmacontrole ondanks juiste diagnose en adequaat beleid:
- Voeg LABA toe aan ICS (3)
- Bij bereiken behandeldoelen: probeer dosis te verminderen tot de laagst effectieve dosis ICS, al dan niet in combinatie met een LABA.
Bij ≥ 2 exacerbaties in het voorafgaande jaar of ≥ 1 ziekenhuisopname per jaar ondanks behandeling met LABA of LAMA:
- Overweeg toevoegen ICS3. Staak ICS, indien dit geen duidelijk toegevoegde waarde (meer) heeft, mede vanwege een verhoogd risico op pneumonie
Afkortingen: SABA: short acting beta-receptor antagonist, SAMA: short acting muscarinic antagonist, LABA: long acting beta-2-agonist, LAMA: long acting muscarinic antagonist, ICS: inhalatiecorticosteroïden
  1. Let op: de kans op lokale bijwerkingen zoals heesheid en cariës, kan verminderd worden door na gebruik van inhalatiemedicatie de tanden te poetsen en of de mond te spoelen.
  2. Bij urineretentie en glaucoom gaat de voorkeur uit naar een beta-2sympaticomimeticum en bij palpitaties of tachycardie gaat de voorkeur uit naar een parasympaticolyticum.
  3. Bij bijwerkingen van LABA is verhoging van ICS een alternatief of eventueel toevoeging van leukotrieenreceptorantagonist (Montelukast).
 GroepMiddelDosisaerosolInhalatiepoederBijwerkingen
Kortwerkende luchtwegverwijderSAMA - ParasympaticolyticaIpratropium3-4 dd 20-40 microgram3-4dd 40 microgramHoofdpijn, duizeligheid, droge mond, hoest
SABA - Bèta2-sympaticomimeticaSalbutamol4 dd 100-200 microgram4 dd 100 - 400 microgramTachycardie, hoofdpijn, duizeligheid, zweten
TerbutalineNiet beschikbaar4dd 500 microgram
Langwerkende luchtwegverwijderLAMA - ParasympaticolyticaTiotropium1dd2 2.5microgram 1dd 18 microgramDroge mond
LABA - Bèta2-sympaticomimeticaSalmeterol2dd2 25microgram2dd 50 microgramTremor, hoofdpijn, palpitaties, duizeligheid
Formoterol1-2dd 12-24 microgram1-2 dd 12-24 microgram
InhalatiecorticosteroïdenICS - InhalatiecorticosteroïdenFluticason2dd 500microgram2dd 500 microgramOrofaryngeale candidiase, heesheid, pneumonie
Budesonide2dd 400 microgram2dd 400 microgram
Beclometason2dd 400microgram2dd 400 microgram
Achtergrond

Chronische obstructieve longziekte (‘chronic obstructive pulmonary disease’, COPD) is een chronische progressieve aandoening, die gekarakteriseerd wordt door een chronisch inflammatoir proces gelokaliseerd in de centrale en perifere luchtwegen, het longparenchym en de pulmonale bloedvaten, leidend tot deels irreversibele luchtwegobstructie.

Astma wordt gekenmerkt door een aanvalsgewijs optredende bronchusobstructie, uitgelokt door allergische (IgE-gemedieerd) en niet allergische prikkels (rook, inspanning, fijnstof, kou, mist) met als pathologisch substraat een chronische ontstekingsreactie.

Totstandkoming

Alle pagina’s op Farmacopedia zijn gebaseerd op Amsterdam UMC locatie VUmc richtlijnen en/of nationale erkende richtlijnen en samengesteld door het Farmacotherapie team Amsterdam UMC, locatie VUmc bestaande uit Internist, ziekenhuisapotheker, basisartsen, apothekers en klinisch farmacologen (i.o.). Het team heeft de inhoud van deze pagina op juistheid gecontroleerd. Alle pagina’s worden minimaal iedere zes maanden onderworpen aan een actualiteitscontrole.

Pagina gemaakt op: 10-10-2019
Laatste actualiteitscontrole: 10-10-2019

Onjuistheden of onduidelijkheden gevonden op deze pagina? Laat het ons direct weten.

Leave a Reply