no image added yet.
Farmacotherapie

Start tromboseprofylaxe met anticoagulantia bij opgenomen niet-chirurgische patiënten met een hoog tromboserisico. De Padua prediction score (zie tabel 1) is een model dat gebruikt kan worden voor de inschatting van het risico op VTE (veneuze trombo-embolie) bij opgenomen niet-chirurgische patiënten:

  • <4 punten: laag trombose risico
  • ≥4 punten: hoog trombose risico; start tromboseprofylaxe

Geneesmiddelkeuze:

  1. LMWH (low-molecular-weight-heparin), bijvoorbeeld nadroparine 1dd 2850 IE (= 0,3 ml Fraxiparine®) subcutaan
  2. Fondaparinux (indien bv. allergie of HIT), 1 dd 2,5 mg (= 0,5 ml Arixtra®) diep subcutaan

NB:

  • Geef geen verlengde profylaxe (langer dan duur immobilisatie of opname).
  • Overweeg géén tromboseprofylaxe te geven bij patiënten met een contra-indicatie voor medicamenteuze tromboseprofylaxe, zoals een bloeding of de aanwezigheid van meerdere risicofactoren voor bloeding (ga naar tabel bloedingsrisico).

Tabel 1.   Padua prediction score risk assessment model

Risico factor Punten
Actieve maligniteitA       3
Eerdere VTE (exclusief oppervlakkige vene trombose)       3
Verminderde mobiliteitB       3
Reeds bekende trombofilieC       3
Recent (<1 maand) trauma en/of chirurgie       2
Hogere leeftijd (>70 jaar)       1
Hart- en/of respiratoir falen       1
Myocardinfarct of ischemisch herseninfarct       1
Acute infectie en/of reumatologische afwijking       1
Obesitas (BMI≥30)       1
Gebruik van hormonale anticonceptie of suppletietherapie       1

A)         Patiënten met lokale of perifere metastasen en/of voor wie chemotherapie of radiotherapie is uitgevoerd in de afgelopen zes maanden;
B)         Geanticipeerde bedrust met toilet/doucheprivileges (zowel door beperkingen van de patiënt als door instructie van de behandelaar) voor tenminste drie dagen;
C)         Drager van deficiënties van antitrombine, proteïne C of S, of factor V Leiden, G20210A protrombine mutatie, antifosfolipiden syndroom

Achtergrond

Klinisch opgenomen patiënten hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van veneuze trombose (VTE) door o.a. immobilisatie en ziekte. De overweging om wel of geen tromboseprofylaxe voor te schrijven aan opgenomen niet-chirurgische patiënten begint met het schatten van het tromboserisico en het bloedingsrisico (ga naar tabel bloedingsrisico). Om patiënten in te delen in een hoog of laag tromboserisico kan het Padua predictie model worden gebruikt.

Hulpmiddel

Bereken de Padua prediction score met behulp van een calculator op https://www.mdcalc.com/padua-prediction-score-risk-vte

Bronnen 
Totstandkoming

Alle pagina’s op Farmacopedia zijn gebaseerd op nationale erkende richtlijnen en samengesteld door het Klinische Farmacologie Consultteam Amsterdam UMC, locatie VUmc bestaande uit Internist, ziekenhuisapotheker, basisartsen, apothekers en klinisch farmacologen (i.o.). Het team heeft de inhoud van deze pagina op juistheid gecontroleerd. Alle pagina’s worden minimaal iedere zes maanden onderworpen aan een actualiteitscontrole.

Pagina gemaakt op: 11-10-2018
Laatste actualiteitscontrole: 13-01-2021

Onjuistheden of onduidelijkheden gevonden op deze pagina? Laat het ons direct weten.

Leave a Reply