Skip to main content

Disclaimer

Door deze website en bijbehorende applicaties te gebruiken ga je akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden en regels.

De applicaties dienen uitsluitend te worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Hoewel bij het samenstellen van de gegevens en applicaties op de website uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Amsterdam UMC geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in de verstrekte adviezen, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, evenals voor eventuele directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de website. Het voorschrijven van geneesmiddelen geschiedt in alle gevallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de behandelend/voorschrijvend arts die de medicatieadviezen weloverwogen dient toe te passen bij de individuele patiënt.

Het Amsterdam UMC verschaft de applicaties op de website zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een specifiek doel of anderszins. In aanvulling daarop garandeert het Amsterdam UMC niet dat de inhoud van de website geen inbreuk maakt op (eventuele) (auteurs) rechten van derden.

Alle rechten van intellectuele eigendom welke van toepassing zijn op deze website berusten bij het Amsterdam UMC. De inhoud van de website mag niet zonder schriftelijke toestemming van het Amsterdam UMC worden vermenigvuldigd, gekopieerd, gedistribueerd, gepubliceerd en/of openbaar worden gemaakt met behulp van welk middel dan ook. Dit is zowel van toepassing op het geheel als ook op de afzonderlijke onderdelen van deze website. Aanvragen voor het overnemen van (delen van) de website dienen te worden gericht aan het Klinisch Farmacologisch Consultteam.
Locatie VUmc: Klinisch Farmacologisch Consultteam, Sectie Farmacotherapie Afdeling Interne Geneeskunde, De Boelelaan 1117 (kamernummer: ZH 4A50), Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
Locatie AMC: Klinisch Farmacologisch Consultteam, Afdeling 07 Beeldvorming – Apotheek Algemeen, subafdeling Klinische Farmacologie & Apotheek, Meibergdreef 9, 1100 DD Amsterdam

Het Amsterdam UMC behoudt zich het recht voor om de functionaliteit, inhoud en disclaimer te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.

Verspreiding zonder toestemming van het Amsterdam UMC is verboden.